STADSMISSIONEN STARTAR SKYDDADE BOENDEN FÖR KVINNOR MED BARN I FOKUS - Göteborgs stadsmission

STADSMISSIONEN STARTAR SKYDDADE BOENDEN FÖR KVINNOR MED BARN I FOKUS

29 mars, 2019 • Ämne: Nyheter
– Våld är så mycket mer än en knytnäve. Det kan handla om ekonomiskt våld, psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld. Allt som begränsar den enskildes möjligheter till att leva ett fritt liv. Där tror jag att Stadsmissionen kan göra skillnad i Göteborg, säger Catarina Berndtsson, enhetschef för de nya skyddade boendena.

I och med den lagändring som är under arbete kommer barnets rättigheter att stärkas. Idag är barn medföljande till sin mamma på skyddade boenden, i och med de nya förändringarna blir barnet ett eget rättssubjekt vid en placering. Barnen har bevittnat våldet och ofta också själva varit utsatta för våldet. Med den nya lagen kommer det bli tydligare att även barnen ska få adekvat vård och behandling för det våldstrauma de har blivit utsatta för.

– Att man pratar med barnen är i sig inte nytt. Men att det görs i ett HVB-sammanhang på ett boende där barnet har ett eget uppdrag är nytt. Och det är verkligen på tiden. Jag har jobbat med de här frågorna länge och att barnen inte tidigare varit i tillräckligt i fokus, när deras mamma har varit våldsutsatt och är i kris, det är illa, säger Catarina Berndtsson.

Under tre år pågår parallellt ett projekt tillsammans med Linköpings Stadsmission och BRIS, med syftet att utveckla en metod på skyddade boenden som har barnperspektivet i fokus. Metoden ska sedan kunna implementeras på flera skyddade boenden i hela landet. Med i projektet, som finansieras av Postkodlotteriet, är även en forskare från Linköpings Universitet.  BRIS uppdrag är att med sin metod ”Expertgrupp barn” föra samtal med barnen som bor på boendena.

– Vad är det som funkar? Inte funkar? Barnen vet. Deras röst ska styra utvecklingen på verksamheten. Därför är BRIS med.

Ett övergripande mål är också att öka kunskapen om våldsutsatthet i övriga verksamheter inom Stadsmissionen.

– Många kvinnor och män som lever i utsatthet och/eller missbruk lever i en värld full av våld. Vi vill väva in det perspektivet i våra olika verksamheter. För många som lever med ett missbruk kan det primära problemet vara våldstrauman – missbruket blir sekundärt, ett sätt att döva. Den våldsutsatthet som många av våra besökare lever med ska uppmärksammas mer.

– Vi måste prata om problematiken, synliggöra den och vara med och minska skammen. Ju mer vi visar att vi kan, förstår och vet, desto mer kommer den som lever i utsatthet att prata med oss. Att söka hjälp är ett stort steg, det sker inte så här, säger Catarina och knäpper med fingrarna. Självkänslan bryts ned på vägen och vi som möter behöver kunskap, tålamod och mod så vi ingjuter hopp om möjlig förändring.

Under 2019 pågår ett intensivt arbete för att kunna erbjuda skyddade platser redan i år. Göteborgs Stadsmissions skyddade boende startar den första februari 2020.