Stadsmissionen personal bär och bäddar - Göteborgs stadsmission