Sysselsättning för unga vuxna i Grön omställning - Göteborgs stadsmission

Sysselsättning för unga vuxna i Grön omställning

5 februari, 2021 • Ämne: Nyheter

Göteborgs Stad, Göteborgs Stadsmission och Göteborgslokaler startar nu gemensamt en insats för unga som är arbetslösa på grund av pandemin. Insatsen är en kombination av praktik och lärande med fokus på hållbarhet. Målet är att deltagarna ska stärka sina CV med nya kompetenser, få ett intyg på sina kunskaper, bryta sysslolöshet och bli intresserade av att utbilda sig inom ämnet eller fortsätta arbeta med fokus på grön omställning.

Satsning på unga som berörs av pandemin

Projektet ägs av förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, som har i uppdrag att skapa insatser för ungdomar som är arbetslösa på grund av pandemin. Linda Högbacka, ansvarig för satsningen, berättar att unga har drabbats extra hårt i den här pandemin, eftersom många jobb för unga har förvunnit.

    – Med den här insatsen vill vi både skapa sysselsättning och se till att ungdomar får med sig nya kunskaper in i framtiden, som är väldigt viktiga att ha när samhället ska återhämta sig på ett hållbart sätt efter pandemin. Det är ett stort samarbetsprojekt mellan flera inblandade som jobbar för de här frågorna och vi ser samarbeten med andra aktörer som en förutsättning för att lyckas.

 

Praktiserar grönt i secondhand-butik 

De som deltar i satsningen kommer ha tre månaders praktik i Göteborgs Stadsmissions tillfälliga secondhand-butik på Vårväderstorget. Där får deltagarna utveckla sina kompetenser inom grön ekonomi, lager, butiksarbete, kassahantering, service och bemötande. Sara Habte Selassie är projektledare på Göteborgs Stadsmission:

    – Projektet är en fantastisk möjlighet för unga vuxna att få en inblick i Stadsmissionens verksamhet och lära sig mer om hållbar utveckling, återbruk, butiksuppbyggnad, kundservice och e-handel. För mig är det inspirerande att få jobba med målgruppen och involvera dem i olika delar av vår verksamhet. Min förhoppning är att deltagarna ska få med sig värdefull kunskap och få upp ögonen för grön omställning som förhoppningsvis leder till jobb i framtiden, säger hon.

Göteborgslokaler står för den lokal som butiken använder och engagemanget i denna insats är i linje med bolagets satsning på barn och unga i stadens utsatta områden.

    – Vi har sett att pandemin gjort att allt fler unga i Biskopsgården går utan sysselsättning. Genom att erbjuda Göteborgs Stadsmission den aktuella lokalen kan vi hjälpa våra ungdomar att fortsätta utvecklas och samtidigt bryta ett ofta oförvållat utanförskap, berättar Anders Rydholm på Göteborgslokaler.

 

Fördjupande kunskap och inspiration

Fördjupning i gröna frågor får deltagarna parallellt med praktiken. Förvaltningen Konsument och medborgarservice bidrar med att öka ungdomarnas kunskap om hållbar konsumtion. De ser satsningen som en viktig del i att arbeta med hållbara konsumtionsmönster och ett bra exempel på behovet av bred samverkan i göteborgssamhället för att skapa förutsättningar för hållbara livsstilar:

    – Det ska vara lätt att leva hållbart i Göteborg. Satsningen bidrar till att öka medvetenheten hos deltagarna om hur konsumtion påverkar möjligheterna för en grön omställning i Göteborg, säger Karim Zendegani, verksamhetschef.

I samma anda bidrar Kretslopp och vatten med att öka kunskapen hos ungdomarna kring cirkularitet och avfallsfrågor. Sandra Alm är utredare:

    • – För oss innebär detta en möjlighet att nå ut med kunskap om hur och varför man ska sortera sitt avfall och varför vi behöver återanvända och minska på avfallsmängderna. Dessutom ser vi det som en möjlighet att bidra till att utbilda och inspirera unga att välja en studie- och yrkeskarriär inom avfallshantering, återanvändning och cirkulär ekonomi.

 

Insatsen kallas Grön omställning och riktar sig till ungdomar i åldern 18-25 år. Den pågår hela 2021, med start vid fyra olika tillfällen från och med januari. Varje omgång erbjuder 30 ungdomar heltidssysselsättning i tre månader.

Second hand-butiken är öppen måndag-fredag kl 13-18 samt lördag kl 10-16.