Två verksamheter läggs ner - Göteborgs stadsmission

Två verksamheter läggs ner

14 november, 2018 • Ämne: Nyheter

Göteborgs kyrkliga stadsmission bedriver socialt arbete i Göteborgsregionen. På grund av en ansträngd ekonomi tvingas vi tyvärr lägga ned två verksamheter inom vårt gåvofinansierade område. Det gäller Crossroads och Stadsmissionens samtalsmottagning för unga. Crossroads kommer att vara helt avvecklad till årsskiftet. Samtalsmottagningen för unga kommer att bedriva sin verksamhet till 31 mars.
Att vi är i ekonomisk obalans beror till största delen på att bidraget från Svenska kyrkan har halverats från 13,4 miljoner kronor i år. Det ekonomiska stödet från både privatpersoner och företag ökar däremot, men räcker inte för att kompensera.

Att ta beslut om att stänga ner två av våra gåvofinansierade verksamheter är mycket svårt, men tyvärr nödvändigt för att möta den ekonomiska verkligheten. Verksamheterna som berörs har fungerat med mycket hög kvalitet och inneburit stor skillnad för de människor som hittat sin väg dit.

Crossroads har haft sin huvudsakliga finansiering från Göteborgs Stad genom ett IOP, vilket upphör vid årsskiftet. Verksamheten är ett informations- och stödcenter som riktar sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land.
Samtalsmottagningen för unga med enskilda samtal har finansierats helt med gåvofinansierade medel.

Övriga gåvofinansierade verksamheter påverkas inte.