Unik satsning för att öka sysselsättningen i Göteborgs utsatta områden - Göteborgs stadsmission

Unik satsning för att öka sysselsättningen i Göteborgs utsatta områden

20 februari, 2023 • Ämne: Nyheter

Göteborgs Stad har som mål att inte ha några särskilt utsatta områden. En grundläggande förutsättning för att nå detta mål är att fler invånare kan försörja sig själva genom anställning eller eget företagande. För att vara med och bidra till att fler kommer i arbete, studier eller startar eget företag startar nu Framtidenkoncernen sex Framtidshubbar tillsammans med Göteborgs Stadsmission, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg. Till Framtidshubben är alla välkomna som vill ha råd och stöd gällande studier, arbete och entreprenörskap.

Syftet är att utveckla en stark lokal närvaro i stadens särskilt utsatta områden och stötta invånarna att närma sig arbetsmarknaden. Det innebär att det kommer finnas en Framtidshubb i alla de sex områdena Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Frölunda. Arbetsmarknadskoordinatorer från Göteborgs Stadsmission finns på plats i hubbarna och erbjuder bland annat:

  • stöd i att skriva CV och personligt brev
  • yrkes – och studieinformation
  • stöd i att ta första steget mot eget företag och entreprenörskap
  • rekryteringsträffar, jobbmässor och studiemässor

”Göteborgs Stadsmission tror på kraften och innovationsmöjligheterna i detta samarbete. Att samla så många aktörer från staden och oss från civilsamhället innebär en enorm kompetens- och kunskapsbank som genom hubbarna flyttas närmare och görs lättillgängligt för de som bor och lever i våra särskilt utsatta områden. Detta ser jag som mer eller mindre unikt och är övertygad om att Framtidshubbarna kommer kunna bidra till att fler människor kommer i arbete”, säger Lars Durfelt, tf direktor/vd för Stadsmissionen i Göteborg.

Läs hela pressmeddelandet här