"Vi måste tro på att det finns en möjlighet för alla" - Göteborgs stadsmission

”Vi måste tro på att det finns en möjlighet för alla”

31 maj, 2022 • Ämne: Arbetsintegration

Hej Cecilia! När började du jobba i Arbetsintegrationsteamet?
Hej! I maj 2021 så påbörjades anställningen.

Hur länge har du jobbat med arbetsmarknadsfrågor?
Under 10 år har arbetsmarknadsfrågor varit mitt arbete.

Den 1 juni i år blir du ny chef för Arbetsintegrationsteamet. Hur känns det?
Det ska bli spännande, roligt och samtidigt utmanade då det är många nya saker på gång.

Vad kommer din nya tjänst innebära? Vad kommer bli dina viktigaste arbetsuppgifter?
Utöver de traditionella arbetsuppgifterna som enhetschef så kommer den nya tjänsten innebära utveckling av organisationen då tjänsten är ny och en del i en omorganisation. Till fullo vad det kommer innebära vet jag inte då mitt kommande uppdrag inte finns idag och en verksamhet utvecklas och förändras i takt med omgivningens förändring, behov och efterfrågan. Den viktigaste uppgiften ser jag är att personalen får bra förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete med de människor som vi möter i vårt arbete. Människorna vi möter är så klart mycket viktiga och att dem får rätt förutsättningar och möjligheter för att nå sina mål samtidigt som vi ska möta våra samarbetspartners/uppdragsgivares önskemål. Vi har nu påbörjat arbetet med AB framtiden där vi kommer bedriva verksamhet i 6 olika stadsdelar under 6 år. Detta är en ny satsning och det har under våren rekryterats nya tjänster till verksamheterna som kommer starta upp under hösten 2022.

På vilket sätt kommer din erfarenhet som arbetsmarknadskoordinator hjälpa dig i din nya tjänst?
Jag tänker att arbetsmarknadsfrågor är brett och är ständigt på tapeten i media och i politiken. I vårt samhälle är arbete ett av det stora samtalsämnena. De människor som vi möter står utanför och vill vara inkluderade och bidra. Utifrån mina erfarenheter så finns en god grund för hur arbetet fungerar samt vad som påverkar arbetsmarknadsfrågorna både inom staden, bland myndigheter, politiken och då även hos individen.

Vad ser du är Arbetsintegrationsteamets huvuduppgift och hur kan ni på bästa sätt nå era mål?
Vår huvuduppgift är att stötta människor att närma sig arbete och få rätt förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden för att sedan nå en egen försörjning. Ett arbete är så mycket mer än försörjning. Det påverkar hälsan, familjen, ens identitet samt i ett större perspektiv även samhällsekonomin. Listan av positiva effekter kan göras lång.

Vad är ert teams största utmaning?
Under året har vi varit 6 stycken i personalgruppen som nu kommer bli 11 stycken så mycket av arbetet kommer består i att forma en ny arbetsgrupp och samtidigt driva utveckling av verksamheten och få fler människor till arbete. Vi är beroende av våra samarbetspartners och att nya projekt kommer till verksamheten. Vi behöver även utveckla vårt samarbete med företag för att skapa fler arbetsnära möjligheter för dem vi möter och då tänker jag på både praktikplatser men även anställningsmöjligheter.  Utbildning är en mycket viktig del av arbetsmarknadsfrågan då kompetensen hos individen måste matcha marknadens krav.

Vilka är Arbetsintegrationsteamets allra viktigaste metoder/arbetssätt för att hjälpa en person att närma sig arbetsmarknaden?
Vi arbetar efter flera metoder och varje projekt har sina arbetssätt. Grundläggande är att vi arbetar efter supported employment, IPS samt använder oss av olika verktyg utefter våra olika professioner inom teamet.

Vad skulle du säga är de allra viktigaste byggstenarna som en individ behöver för att komma ut på arbetsmarknaden?
Att man får rätt förutsättningar och rätt stöttning utifrån varje individs behov. Vi möter människor som inte har någon erfarenhet av arbetsmarknaden alls till personer som har lång erfarenhet, så vid varje möte så måste vi jobba individuellt då varje individ har sin egen resa. Vi som arbetar med människor som lever i ett utanförskap måste skapa rätt förutsättningar och hopp för varje individ. Vi måste tro på att det finns en möjlighet för alla. En del personer vi möter står inte till arbetsmarknadens förfogande och då är det vårt jobb att koppla på rätt insats för den personen.

Tack Cecilia och lycka till med ditt nya uppdrag!