Vi rustar oss för cirkulär omställning - Göteborgs stadsmission

Vi rustar oss för cirkulär omställning

30 januari, 2023 • Ämne: Nyheter

Stadsmissionens second hand verkar lokalt i Göteborg med omnejd. Vi vill säkerställa att insamlat material tas om hand och förvaltas i så hög utsträckning som möjligt och där vi är drivande längs hela kedjan. I ett samverkansprojekt med VGR bygger Stadsmissionens second hand upp en försortering med syfte att öka återanvändningsgraden på den textil vi samlar in och hanterar lokalt.  I projektet värnar vi om lokal samverkan, involverar arbetsträning och vill ta tillvara kompetens inom textilområdet, där samverkan inom VGR och staden är helt avgörande.

Materialbank för cirkulära affärsmodeller och design

Vi vill skapa fler strömmar än dem som finns idag, utöver ren second hand-försäljning. Vår försortering ska verka för att omhänderta en större mängd textil och hitta nya användningsområden. Vår vision är att bygga upp en materialbank som kan tillgodose flertalet mottagare och kunder. Projektet har två fokusspår:

Fokusspår 1: Försortering med syfte att agera materialbank inför cirkulär design. Här ser vi all textil som råvara och tittar på nya användningsområden internt genom remake, men tillgodoser även kunders behov att köpa material. I sista steget för vi en dialog med aktörer vars intresse är att återvinna material lokalt som ej kan återanvändas i annat syfte.

Fokusspår 2: Cirkulära tjänster med syfte att utveckla och skala upp tjänsteerbjudandet mot kund som ett komplement till traditionell försäljning.  Exempel på tjänster som ska erbjudas: uthyrning av kläder, lagning/uppdateringstjänst, workshops med upcycling-inslag.

Har du en cirkulär idé?

Inom Stadsmissionens second hand har vi kunskapen om sortering och material samt tillgång till textil. Har du en cirkulär affärsidé som vi kan vara med och möjliggöra? Är du en cirkulär designer, materialåtervinnare, ett företag som vill arbeta med hållbar textil eller har du en annan idé? Skriv till oss!

Sara.HabteSelassie@stadsmissionen.org
Nana.Sacko@stadsmissionen.org