Vi startar ny grupp - Göteborgs stadsmission

Vi startar ny grupp

14 oktober, 2020 • Ämne: Nyheter
I våra verksamheter möter vi kvinnor som kommer från en kultur- eller hederskontext där det kan vara svårt att skilja sig från sin man och leva som ensamstående. Flera kvinnor vittnar om våld i nära relationer och behövt fly till skyddade boenden. Nu har vi startat en grupp för kvinnor i denna livssituation. Syftet är att bryta isolering och erbjuda en arena där kvinnor kan stärka varandra och utbilda sig i jämställdhetsfrågor.

-Vi vill att de ska känna att de har en plats i samhället. De ska vara stolta över sig själva och känna att de har makt över sina liv, säger Shirin Rashid som leder gruppen.

Till sin hjälp har hon en volontär som är läkare som främst arbetet med förebyggande arbete inom mödrahälsovård och ungdomsmottagning samt med kvinnors psykosomatiska problematik. Gruppen har startats då kvinnor vid återkommande tillfällen uttryckt motvilja att vara med i andra typer av grupper på grund av att de känner sig osäkra på vilka som är med och vem som känner vem. De har inte känt sig trygga i och med den hotbilden de har levt med. Gruppen är en fristad för dessa kvinnor. Vid varje tillfälle är det fokus på ett samtalsämne som jämställdhet, demokrati, rättigheter mm. Gruppen gör även någon aktivitet tillsammans som exempelvis en promenad eller yoga.

-Vi vill att de ska känna sig glada och minska upplevelsen av ensamhet och skuld. De ska känna stöd från oss, men också hitta nya kontakter, säger Shirin.