Vi uppmärksammar Orange Day - Göteborgs stadsmission

Vi uppmärksammar Orange Day

21 november, 2023 • Ämne: Nyheter

Orange Day inträffar på lördag den 25 november och är den internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor. Göteborgs Stadsmission uppmärksammar Orange Day hela veckan på olika sätt inom organisationen:

  • Vår personal bär pins med budskapet: ”Vi uppmärksammar Orange Day”. Syftet med pinsen är att uppmuntra till samtal med både besökare, boende och deltagare för att belysa vad våld är och ge tips och råd var man kan söka hjälp.
  • Vi har satt upp affischer i våra verksamheter som informerar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, vad det är för något och hur det kan se ut, samt var man kan vända sig för stöd och hjälp. Vi har även en flyer vi ger ut som innehåller kontaktuppgifter till lokala verksamheter som ger stöd och hjälp till våldsutsatta, våldsutövare, anhöriga till våldsutsatta samt till yrkesverksamma som jobbar med våldsfrågor.
  • Vi uppdaterar våra sociala medier under veckan men information om våld, våldets konsekvenser samt vart man kan söka hjälp.

Har du eller någon du känner blivit utsatt för våld? Läs mer och kontakta gärna vår Nadja-mottagning som är en stödlinje och samtalsmottagning för dig som utsatts för våld i nära relation eller för dig som anhörig som har behov av stöd. Här erbjuder vi råd och stöd, praktisk hjälp, individuella stödsamtal och samtalsgrupper.

Nedan är de tre affischer som sitter uppe i våra verksamheter: