Hur påverkas barnen av våldet? - Göteborgs stadsmission

Hur påverkas barnen av våldet?

1 september, 2021 • Ämne: Seminarier

Mellan 2018 och 2019 bodde 6200 barn i skyddat boende. Vad är deras perspektiv?

Många tonåringar vi möter har svårt kommunicera behov och tankar. De finns naturligtvis en stor oro för hur framtiden kommer att se ut: ‘Vart ska vi bo? Vilken skola ska jag börja på? Jag måste skaffa nya vänner! Vad kommer hända med min pappa? Kommer mamma klara sig utan pappa? Kommer jag någonsin få träffa mina släktingar och vänner igen?’

Tillsammans utarbetade vi en plan med skolan där hon kunde fortsätta sina studier på distans. Hon klarade sina resultat galant med stöd men vi hade många svåra samtal om ensamheten och känslan av orättvisa, varför skulle de drabbas och inte mannen som utsatt dem?

Den 14 september bjöd Göteborgs Stadsmission och Maria Eriksson (professor på Ersta Sköndal Bräcke Högskola) in till en digital frukost med fokus på våld i nära relation och hur det påverkar ett barn att uppleva eller bli utsatt för våld. Citaten ovan är utdrag ur berättelser från verkligheten på vårt Skyddade boende.

Göteborgs Stadsmissions barn- och familjeområde erbjuder följande:

  • Skyddat boende med barnrättsperspektiv, som erbjuder flera olika boendealternativ med hög säkerhet och specialistkompetens för att möta, bedöma och behandla konsekvenser av att ha levt i våldsutsatthet. Vi tar emot kvinnor med eller utan medföljande barn och står redo dygnet runt.
  • Familjehemsresurs, en verksamhet som erbjuder förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar samt för mödrar som placeras tillsammans med sina barn. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU. Vi har också särskild kompetens för att hantera skyddsplaceringar i familjehem och vi har familjehem med lång erfarenhet av att hantera trauma och skydd i sina placeringar.
  • Lägenhetsboende med stöd för barnfamiljer, en verksamhet som vänder sig till vuxna (från 21 år) med medföljande barn, som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, och har särskilda svårigheter att finna en bostad på den öppna bostadsmarknaden.

Har du frågor om verksamheten eller vill du placera hos oss?

MISSADE DU SEMINARIET ELLER VILL DU SE DET I EFTERHAND?