Nyheter - Sida 3 av 52 - Göteborgs stadsmission

Fattigdomsrapporten 2022

17 oktober, 2022 • Ämne: Nyheter

Sveriges Stadsmissioner släpper nu sin åttonde fattigdomsrapport. Den innehåller särskilt framtagen statistik från SCB som visar att 6,9 procent av Sveriges befolkning levde i ekonomisk utsatthet år 2020. En skyhög inflation och en kommande lågkonjunktur innebär en än mer utsatt situation för dem som redan lever i fattigdom.

Socialchefsdagarna 2022

27 september, 2022 • Ämne: Nyheter

Den 28–30 september deltog Göteborgs Stadsmission under Socialchefsdagarna 2022, som i år hade temat Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra.

Internationella hemlöshetsdagen 2022

19 september, 2022 • Ämne: Hemlöshet

Den 10 oktober i S:t Johanneskyrkan arrangerar vi Tillsammans mot hemlöshet. En eftermiddag då vi uppmärksammar internationella hemlöshetsdagen genom att tillsammans med S:t Johanneskyrkans besökare, politiker och tjänstemän från Göteborgs Stad, belysa olika aspekter av hemlöshet och diskutera lösningar.

Insamling av vinterkläder till barnfamiljer 16-25 september

7 september, 2022 • Ämne: Nyheter

Varje dag möter vi människor som är hemlösa eller som lever i fattigdom och som inte har pengar till ordentliga kläder. Att få en varm jacka, mössa och vinterkängor kan göra stor skillnad och underlätta oerhört mycket för den enskilde.

Inför valet

Ingen ska gå miste om att rösta i valet

31 augusti, 2022 • Ämne: Nyheter

I en demokrati ska möjligheterna att påverka vara jämlika och alla ska ha samma förutsättningar för att kunna delta i valet. På Göteborgs Stadsmission arbetar vi på olika sätt för att våra boende och besökare ska förstå vad det innebär att rösta och hur det går till. I samarbete med valnämnden erbjuder vi också möjlighet att förtidsrösta i våra lokaler.

Göteborgs Stadsmission på Way Out West

15 augusti, 2022 • Ämne: Nyheter

Genom samverkan med F/ACT Movement har vi deltagit på Way Out Wests Greentopiaområde, Meetingpoint, för att inspirera till mer cirkulär konsumtion och informera om hur vårt område för arbetsintegration arbetar med både social och ekologisk hållbarhet.

Ny nationell hemlöshetsstrategi

12 juli, 2022 • Ämne: Jubileum

Regeringen har beslutat om en ny hemlöshetsstrategi, som ska minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet. Detta är något som Sveriges Stadsmissioner har arbetat länge för och välkomnar, men ser också att det krävs mer för att verkligen bryta utanförskapet på bostadsmarknaden. Den senaste mätningen från Göteborgs Stad visar att hemlösheten ökat, totalt lever 3 221 personer i hemlöshet här.