Nyheter - Sida 2 av 55 - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission bjuder in till samtal om beroendevården

3 april, 2023 • Ämne: Nyheter

Vad händer med patienter som hamnar i gapet mellan primärvård och specialistvård? Och hur minskar vi gapet? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera med inbjudna politiker och ämnessakkunniga tisdag 9 maj, 14.30 – 16.00 på Mötesplats S:t Johanneskyrkan.

Påskfirande i S:t Johanneskyrkan

3 april, 2023 • Ämne: Nyheter

Att leva i utsatthet och fattigdom leder ofta till utanförskap och ensamhet. De stora högtiderna är fokuserade kring mat och gemenskap, vilket blir en motsättning för människor utan pengar och sociala nätverk. För att motverka detta bjuder vi in till firande på vår mötesplats S:t Johanneskyrkan. Både på påskafton och påskdagen bjuds besökarna på gemenskap och påskbuffé. 

Kvinna hjälper två barn med läxor

Volontärernas insats på studiestödet är enorm

27 mars, 2023 • Ämne: Nyheter

Ett av de bästa skydden mot social och ekonomisk utsatthet är utbildning. Och tidiga insatser är viktiga. Därför erbjuder Göteborgs Stadsmission studiestöd för elever i mellanstadiet. I detta arbete är volontärerna en mycket viktig del.

läxor

Häftig upplevelse när eleverna klarar uppgifterna

27 mars, 2023 • Ämne: Nyheter

"Att se lättnaden i barnens ansikten när de inser att de faktiskt klarade av en uppgift härlig. Och sorglig. Många av dem har så låga förväntningar på sig själva att de inte ens försöker, och att kunna väcka liv i deras självförtroende är en stor del av varför vi finns."

Arbetslivserfarenhet för unga vuxna mellan 18-25 år

6 mars, 2023 • Ämne: Nyheter

Under de två åren vi arbetat med Grön Omställning har vi samlat på oss massor med erfarenheter av målgruppen. Vi har nu startat Grön Inställning – ett instegsprogram till Grön Omställning – där praktik och språkträning varvas i en hållbarhetskontext. 

Ingen hunger i Göteborg!

28 februari, 2023 • Ämne: Nyheter

Allt fler kylskåp står tomma. Många människor går hungriga och får inte sin rätt till mat uppfylld i Göteborg. Ingen ska behöva gå hungrig i vår stad och för det behövs en kartläggning för mer kunskap och en handlingsplan. Mat är en grundläggande mänsklig rättighet och att utrota all hunger till år 2030 är ett av de globala utvecklingsmål som antagits av FN. Vi tror att Göteborgs stad vill ta ansvar för denna situation.

Insamling av bal- och studentkläder

24 februari, 2023 • Ämne: Nyheter

Göteborgs Stadsmission kommer att samla in bal- och studentkläder för att erbjuda till unga personer som av ekonomiska skäl har svårt att ordna detta på annat sätt. De tonåringar som ska ta studenten vill så klart kunna vara en del av studentfirandet på samma villkor som sina kamrater, men utan passande kläder kan det upplevas meningslöst eller svårt att delta.