Tack och farväl till Stigbergskliniken - Göteborgs stadsmission

Tack och farväl till Stigbergskliniken

26 april, 2022 • Ämne: Boende & behandling

Den 30 april 2022 stängs dörrarna till Göteborgs Stadsmissions beroendeklinik för gott. Vi vill tacka alla otroligt kompetenta kollegor som har arbetat på kliniken sedan start. Vi vill också tacka alla patienter som har besökt oss och anförtrott sig till oss under deras kanske allra tuffaste tid i livet.

Funnits med sedan 60-talet

En era är slut. Redan år 1965 ingick en alkoholpoliklinik i Göteborgs Stadsmissions verksamhet. Det är 57 år sedan. I både öppen- och slutenvård har vi tagit emot göteborgare som på något sätt har haft en missbruksproblematik. Vi har pratat, stöttat, motiverat, behandlat, tröstat och peppat våra patienter för att dom ska kunna uppnå önskad förändring i sina liv.

Avtalet med VGR löper ut

VG-regionen menar att man kan driva verksamheten billigare i egen regi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och därför förlängs inte vårt samarbete ytterligare.

Läs mer om avvecklingen av Stigbergskliniken här

Stort engagemang i beroendevården i Göteborg

Vi på Göteborgs Stadsmission känner en stor oro för den patientgrupp som vi har arbetat med under så många år. Den 18 maj har vi därför bjudit in en mängd olika aktörer för att diskutera hur vi kan säkerställa en trygg, kvalitativ och tillförlitlig beroendevård i Göteborg. Missbruksproblematiken har inte minskat och trots att Stigbergskliniken avvecklas så slutar aldrig vårt arbete att skapa ett mänskligare samhälle för alla.

Anmäl dig till samtalet om beroendevården via den här länken. Varmt välkommen!

Nedan berättar Petro Lindeman, enhetschef, Jon Harring, sjuksköterska, samt en tidigare patient om deras tid på Stigbergskliniken:

 

Tack för den här tiden

Jag associerar mycket i arbetslivet med idrott och kanske framför allt fotboll som är min lagidrott. Nu förstår jag tränarnas stora önskan att få leda ett bra elitlag i högsta ligan, det naturliga drivet att vilja bli bättre, göra sina lagkamrater så bra som möjligt, för att tillsammans skapa det bästa resultatet för laget. Det har jag fått uppleva under den tid jag varit chef på Stigbergskliniken.

Den yrkesstolthet och det varma mänskliga mötet som skapats med patienterna har varit vackert att uppleva.

Professionaliteten som Stigbergskliniken uppvisat, grundar sig i en perfekt blandning av gedigen akademisk bas och det hav av klinisk erfarenhet som arbetsgruppen besitter. Addera alltsammans med ett varmt genuint intresse för patientgruppen och arbetsglädjen som visats på kliniken, då blir det väldigt bra.

Jag känner en stor sorg och oro att allmänheten inte längre har tillgång till denna kronjuvel.I den positiva skålen tar jag med mig stoltheten och den lyxiga upplevelsen att fått arbeta tillsammans med denna personalgrupp i högsta ligan, i denna anrika verksamhet Stigbergskliniken.

/Petro Lindeman, enhetschef

 

”Att stå för hoppet”

En unik plats, för både personal och patienter
Det är en stor sorg att gå härifrån. Stigbergskliniken har på många sätt varit en unik plats, både för oss i personalen men främst för patienterna. Det finns en lyhördhet här som är sällsynt inom vården som gör att patienterna känner sig sedda. Här har jag kunnat vara en medmänniska, och inte bara min profession. Patienterna har delat med sig av så mycket i deras liv. Ofta är det personalen som är experterna och patienterna får gilla läget, men så fungerar det inte riktigt här, vi lär oss precis lika mycket av dem.

Det är även få ställen i vården där man har haft så låg personalomsättning som här, vilket gör att vi känner många av patienterna sedan flera år tillbaka. Att slippa återberätta hela sin historia utan bara komma in och landa och fortsätta samtalet där vi slutade sist skapar både förtroende och tillit hos brukaren. Jag vet att det är en bidragande orsak till att många har orkat söka vård här igen efter tex ett återfall.

Det skulle kunna vara du eller jag
Många patienter och deras historier har gjort stort avtryck på mig. Ibland kommer gamla patienter fram till en på stan och säger hej. Jag minns tydligt en person som jag inte hade sett på kliniken på tre år. Det var riktigt struligt då men nu kom hen fram till mig och tackade. Hen hade klarat sig och hade till och med fått kontakt med familjen igen. Kommer någon fram till en på det sättet så har man lyckats förmedla något. Det är ett bra betyg att få.

Dem som kommer hit är ju vem som helst, det skulle kunna vara du eller jag. Varenda en som kliver in genom våra dörrar känner skuld och skam över att vara här. De känslorna måste vi bemöta och lindra. De måste tro på sig själva och vilja bli bättre, annars är förändringspotentialen väldigt liten.

Vi har erbjudit ett mervärde – som En Stadsmission
Kliniken har verkligen dragit nytta av att vi är en del av Göteborgs Stadsmission. Här ser vi hela människan, och inte bara missbruket. De senaste åren har samverkan ökat mellan kliniken och Johanneskyrkan vilket har bidragit till ett socialt sammanhang för många patienter som vi vet är så viktigt för vår målgrupp. I vissa fall har vi kunnat rekommendera ett av våra boenden till patienter som har varit i behov av boendestöd. Vi har även fått en mängd lovord för vår goda mat som lagades i huset.

Vår second hand-verksamhet har även den kommit väl till pass vid flera tillfällen. Ibland tog vi emot patienter direkt från Östra Sjukhuset vars enda packning var sjukhusskjortan de hade på sig. Då brukade vi hjälpa dem med en uppsättning kläder så de kunde ta spårvagnen hem i vanliga kläder efter avslutad vård hos oss. Jag tror att det lilla extra vi gör påverkar patienterna positivt och bidrar till en god vård.

Ett varmt tack
Jag kommer verkligen sakna alla kollegorna. Vi har haft en bra sammanhållning i gruppen och stöttat varandra i vårt dagliga arbete för att vi alltid ska kunna stå för hoppet. Jag vill även skicka med ett varmt tack till alla patienter och anhöriga. Vi hade aldrig funnits utan er. Vi kanske ses framöver i vården någon dag. Hoppet finns kvar!

/Jon Harring, sjuksköterska

 

STIGBERGSKLINIKEN

S timulerande samtal

T rivsam omvårdnad

I ntressanta möten

G enerös omtanke

B estämda regler

E legant inredning

R ogivande miljö

G ivande samtal

S timulerande aktiviteter

K unnig personal

L äkande medicin

I nbjudande gästfrihet

N äringsrik mat

I nkluderande samvaro

K onstruktiv problemlösning

E xtra behovsinsatser

N oggrann planering

Ovanstående är en samlad bild av hur, enligt min personliga uppfattning, STIGBERGSKLINIKEN arbetar för att nå uppställda mål. Skillnaden mellan Sahlgrenska och Stigbergskliniken är att man inom deras verksamhet ges tid att lyssnas på och erbjöds hjälp och stöd mot bakgrund av Stadsmissionens värdegrund.

Hela personalen respekterade mig och mina kunskaper
Första gången jag besökte Stigbergskliniken var längesedan. Men jag kommer fortfarande ihåg den värme och omtanke jag kände när jag klev in. Jag har fortsatt besöka kliniken sedan dess och har till och med firat jul där. Det var ett fint uppdukat julbord vill jag minnas.

En period hade jag det tufft och valde därför att stänga ut det mesta. Jag fick då stöttning av en mycket lyhörd socialarbetare samt även kliniken och ATC. Tillsammans tog de fram ett förslag om att jag skulle åka till ett av stadsmissionens boenden för en tid. Jag är glad att jag åkte dit, för den vistelsen lyfte verkligen mig. Jag är själv utbildad specialpedagog och jag visade en i personalen på boendet en uppsats som jag skrivit under min utbildning. Hon blev så imponerad att hon skickade ut den till hela personalen.  Då kändes det bra, jag kände mig upplyft och sedd. Hela personalen på boendet respekterade mina kunskaper och erfarenheter. Jag har upplevt samma på kliniken. Det handlar om stadsmissionens värdegrund, hur man bemöter människor.

/Tidigare patient på Stigbergskliniken