Ny verksamhet som ger råd och stöd till våldsutsatta - Göteborgs stadsmission

Ny verksamhet som ger råd och stöd till våldsutsatta

24 november, 2021 • Ämne: Nyheter

Under hösten 2021 har Göteborgs Stadsmission startat Nadja-mottagningen. En ny verksamhet som ger råd och stöd till våldsutsatta i Göteborgsområdet med kranskommuner. Mottagningen kan nås alla vardagar kl 15-19 genom vår stödlinje som nås på 020 – 81 00 00. Samtalen är kostnadsfria och det går bra att vara anonym.

Genom stödlinjen kan tid bokas för individuella samtal eller deltagande i våra samtalsgrupper på mottagningen.

Läs mer om Nadja-mottagningen här. 

Margareta är kurator på Nadja-mottagningen och har flerårig erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta. Hon berättar att Nadja-mottagningen är ett sätt att ytterligare bredda och förstärka det stöd Göteborgs Stadsmission ger till människor som utsätts för våld i nära relation.  

Jag är väldigt glad att mina kollegor på Göteborgs Stadsmissions skyddsverksamhet kom på idén att starta upp Nadja-mottagningen. De brinner verkligen för stadsmissionens värdegrund och att värna om livssituationer för människor som är utsatta. Med Nadja-mottagningen har vi möjliggjort för att stötta fler människor som lever längst bort från samhället i en utsatthet präglad av våld.

Margareta berättar vidare att Nadja-mottagningen är ett komplement biståndsbedömda insatser som skyddade boende.

För att som våldsutsatt få stöd av organisationer krävs ofta bistånd från socialtjänsten. Man behöver skriva in sig och journalföras. Grundtanken med Nadja-mottagningen är att sänka tröskeln för våldsutsatta som behöver stöd och på så sätt försöka nå ut till de mest utsatta. För att få hjälp av Nadja-mottagningen behöver man varken bli utredd eller avslöja sin identitet. Och vi har tystnadsplikt.

Nadja-mottagningen ger praktiskt och känslomässigt stöd genom stödlinjen samt vid behov i individuella samtal på samtalsmottagningen där det finns möjlighet att prata ostört och så länge som man vill.

En stor fördel med stödlinjen är att vi kan ge snabba råd i stunden. De fysiska träffarna hänvisar vi till när personen vill prata mer, det blir också ett mer långsiktigt stöd och en trygghet. När man ses i verkligheten kan man oftast öppna upp sig mer och det sker sällan några missförstånd, vilket kan förekomma över telefon. Sedan behöver våldsutsatta människor flera alternativ för att prata förutsättningslöst om sin situation. Är man på väg ur en våldsam relation kan man hamna i en väldigt ensam och ekonomiskt otrygg situation. Den våldsutsatta har kanske precis flyttat till en ny stad och blivit översköljd med känslor.  Med Nadja-mottagningen har vi möjlighet att finnas där i stunden och även behandla eftervallningarna av våldet.

Även om Nadja-mottagningen främst riktar sig till människor som har upplevt eller lever i våld i nära relation ger Margareta även råd och stöd till anhöriga.

Många människor döljer att de lever som våldsutsatta och det kan därför vara svårt för en anhörig att avgöra vad som händer i relationen. Förövare planerar vad som ska synas och inte synas, likaså att våldsutsatta är måna om att inte visa att de är utsatta.

Det finns dock tecken som skulle kunna vara sammankopplade med våld i nära relation förklarar Margareta.

När man lever i en våldsrelation blir man ofta väldigt isolerad från sitt nätverk. Andra tecken kan vara att personen lever kontrollerat och inte får bestämma hur och när hon får träffa andra. Det kan också vara så att personen har tappat intresset för saker den tidigare tyckt om. Det kan likna depressiva drag. Isolering kan dessutom ge upphov till depression och vice versa. Det som utmärker våldsutsatthet är dock att man lever i ett kontrollerat förhållande.

Avslutningsvis lyfter Margareta fram vikten av att dagar som Orange day finns och uppmärksammar problemet.

Jag tycker att samhället går framåt i sitt arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Våld i nära som socialt problem får ofta strålkastarljuset på sig och det är svårt att blunda för konkreta saker som exempelvis siffror på hur många som utsätts för våld. Men det finns fortfarande stora utmaningar, som att nå ut till människor som faller mellan stolarna. Jag hoppas att Nadja-mottagningen kan bidra till en förändring där.