Vill du vara med och starta upp skyddat boende? - Göteborgs stadsmission

Vill du vara med och starta upp skyddat boende?

9 maj, 2019 • Ämne: Nyheter

Alla har rätt till ett liv utan våld – nu startar Göteborgs Stadsmission i samverkan med BRIS och Linköpings Stadsmission skyddade boenden där barnen står i centrum.

Målet är att ge barnen och deras mammor ett fortsatt liv utan våld, och skapa förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet. Vill du vara med och starta upp Stadsmissionens skyddade boenden? Nu söker vi en biträdande enhetschef, tio behandlingspedagoger och en barnpedagog.

Våld är så mycket mer än en knytnäve. Det kan handla om ekonomiskt våld, psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld. Allt som begränsar den enskildes möjligheter till att leva ett fritt liv. Där tror jag att Stadsmissionen kan göra skillnad i Göteborg. – Catarina Berndtsson, enhetschef.

Är du intresserad eller känner någon som skulle passa hos oss? Läs mer här!