Göteborgs Stadsmission uppmärksammar Orange Day - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission uppmärksammar Orange Day

24 november, 2021 • Ämne: Nyheter

Den 25 november är det Orange Day, dagen då FN sedan 1999 uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor.

Den ljusa och optimistiska färgen orange representerar en värld fri från våldet. Rätten att som kvinna leva ett liv fritt från våld upprätthålls genom en rad mänskliga rättigheter, inte minst genom FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993. Trots dessa grundläggande mänskliga rättigheter möter vi inom Göteborgs Stadsmission ständigt kvinnor som blivit utsatta eller utsätts för våld.

Vi arbetar aktivt för att skydda och stötta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Vårt arbete med förstärkta stödinsatser för kvinnor med eller utan barn i form av skyddat boende, samtalsstöd och rådgivning är exempel på det. Genom att fånga upp, stödja och stärka den som har levt i våldsutsatthet vill vi bidra till utrotandet av våldet mot kvinnor och flickor samt därigenom också bidra till ett mer jämställt samhälle.

Göteborgs Stadsmissions våldsförebyggande arbete och stödinsatser utvecklas ständigt. Hösten 2021 har varit särskilt händelserik:

Nadja-mottagningen
Vi har startat Nadja-mottagningen, en ny verksamhet som genom en stödlinje och en samtalsmottagning ger råd och stöd till våldsutsatta.

Läs mer om Nadja här. 

Läs intervjun med vår kurator här.

Nyckeln
Vi har skapat samverkansmodellen Nyckeln där vi tillsammans med fastighetsägare erbjuder våldsutsatta med medföljande barn ett långsiktigt boende.

För att presentera Nyckeln bjöd vi in fastighetsägarna på ett förutsättningslöst samtal där vi förutom att diskutera långsiktiga boendelösningar föreläste om våldets effekter. Vi bjöd även in Sara, som tidigare levt med våld i nära relation. Hon berättade om sin upplevelse av att leva skyddat och hur en bostad som eget kontrakt gör skillnad.

Du kan läsa citat från intervjun med Sara här. 

Sara heter egentligen något annat.

Seminarium om hur barnen påverkas av våldet
Vi anordnade ett seminarium om hur barnen påverkas av våldet. Du kan se seminariet i efterhand här. 

Kompetensstärkande och kunskapshöjande arbete inom andra områden
Sedan tre år tillbaka har vi på våra boenden arbetat för att höja kunskapen och sänka trösklarna att prata om våldsrelaterade frågor. Inom vårt sociala område arbetar vi med att stärka kompetensen inom våld i nära relation och heder.