Socialchefsdagarna 2022 - Göteborgs stadsmission

Socialchefsdagarna 2022

27 september, 2022 • Ämne: Nyheter

Den 28–30 september deltog Göteborgs Stadsmission under Socialchefsdagarna 2022, som i år hade temat Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra.

Vi deltog under eventet för att berätta om hur Göteborgs Stadsmission arbetar inom tre specifika områden:

Bostad först som ger människor som lever i hemlöshet möjlighet till en egen bostad.

Arbetsintegration som levererar högkvalitativa insatser för att hjälpa dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Skyddade boenden som erbjuder boendealternativ för att möta, bedöma och behandla konsekvenser av att ha levt i våldsutsatthet.

Vi ger ett stort tack till er som besökte oss i montern. Ni som inte besökte oss och är nyfikna på att höra mer om något av de representerade områdena eller allmänt om Göteborgs Stadsmissions arbete är välkomna att kontakta:

Tomas Carlström, Marknads- och kommunikationschef, tomas.carlstrom@stadsmissionen.org